xiao-zhi
Xiao Zhi
2015
stainless steel & bronze (58 x 30 x 28 cm)
Details of artwork
1-2%20mask%20series-Xiao%20Zhi,%202015,%20stainless%20steel%20_%20bronze,%2058x30x28cm.jpg