Art Kaohsiung
November 30 - December 2, 2018
Artists
Wen-Pi Tian
Aoki
Daniel Arroyo
Julie Hsieh
Yi-Mei Hsiao