Art Formosa
eslite hotel, Taipei, Taiwan
August 22 - 25, 2019
Exhibition Photos
Artists
Ting-Rui Chen
Coca Wang
Ying-Chen Lin
Jia-Lu Wu
Yi-Mei Hsiao
Aoki
Yo-Hsin Hsu
Chia-Ling Pan
Hsiu-Wen Chen
Michael Liao
Daniel Arroyo
Chia-Chi Chang
Julie Hsieh