Art Tainan

Tayih Landis Hotel Tainan, Taiwan
March 15 - 17, 2019

Artists

Yi-Mei Hsiao
Yen-Fu Kuo
Michael Liao
Chia-Chi Chang
Daniel Arroyo
Julie Hsieh
King III
King III
Yi-Mei Hsiao
2019
oil on canvas (30 x 30 cm)
King VI
King VI
Yi-Mei Hsiao
2019
oil on canvas (30 x 30 cm)
King II
King II
Yi-Mei Hsiao
2019
oil on canvas (30 x 30 cm)
King I
King I
Yi-Mei Hsiao
2019
oil on canvas (30 x 30 cm)
King IV
King IV
Yi-Mei Hsiao
2019
oil on canvas (30 x 30 cm)
King V
King V
Yi-Mei Hsiao
2019
oil on canvas (30 x 30 cm)
Business Class
Business Class
Yen-Fu Kuo
mixed media (117 x 90 cm)
null
Michael Liao
null
Michael Liao
Long 2
Long 2
Chia-Chi Chang
2015
ink and color on paper (15 x 15 cm)
Long 3
Long 3
Chia-Chi Chang
2017
ink and color on paper (15 x 15 cm)
Long 4
Long 4
Chia-Chi Chang
2017
Long 5
Long 5
Chia-Chi Chang
2017
City God Temple, Tainan
City God Temple, Tainan
Daniel Arroyo
2015
oil on wood (60 x 60 cm)
City God Temple, Tainan
City God Temple, Tainan
Daniel Arroyo
2015
oil on wood (60 x 60 cm)
The Cimu Pavillion, Taroko
The Cimu Pavillion, Taroko
Daniel Arroyo
2018
oil on canvas (90 x 90 cm)
Waterfalls, Wulai
Waterfalls, Wulai
Daniel Arroyo
2015
oil on canvas (40 x 54 cm)
Moon World, Tainan
Moon World, Tainan
Daniel Arroyo
2015
oil on wood (70 x 70 cm)
Abstract
Abstract
Julie Hsieh
2017
acrylic on canvas (41 x 53 cm)