Art Tainan
Tayih Landis Hotel Tainan, Taiwan
March 15 - 17, 2019
Artists
Yi-Mei Hsiao
Yen-Fu Kuo
Michael Liao
Chia-Chi Chang
Daniel Arroyo
Julie Hsieh