As Art: Life·Art·Space Exhibition
Yuan Ru Gallery, Taipei
May 15 - June 5, 2021
Curator: Wen-Yueh Tao
Artists
Min-Da Tang
Feng-Zhong Bai
Xian-Tang HOU
Shih-Pi Chen
Kuan-Ti Chi
Aoki