Light Color Taiwan Contemporary Artist Exhibition
Yuan Ru Gallery, Taipei
August 5 - September 30, 2023
Curator: Wen-Yue Tao
Artists
Chiao-Yu Liu
Yu-Chiau Hung
Rose Laura
Ma Meng Heng
Ni Li
Tzu-Yu Hsu