WAKABA Group Exhibition of Japanese Artists
Yuan Ru Gallery, Taipei
May 13 - July 9, 2023
Curator: Li-Hao Chang
Artists
Shizuo Harada
Yueh-Hua Shiao
Fujiwara Ukiko
Aiko Sakamoto
Hakuta Yoshuya