Art Taipei
Taipei World Trade Center, Taiwan
October 22 - 25, 2021
Artists
Chien-Hsing Lien
Wen-Yueh Tao
Lin Yang
Sheng-Rui Yu
Julie Hsieh
Yi-Mei Hsiao
Ying-Syuan Huang