Ink Move - Contemporary Ink Exhibition
Yuan Ru Gallery, Taipei
March 20 - May 8, 2021
Curator: Wen-Yueh Tao
Exhibition Photos
Artists
Chien-Hsing Lien
Wen-Yueh Tao
Julie Hsieh
Hu-Ting Peng
Meng-Ru Wei
Yi-Fen Chen
Press