Transcending Boundaries - U.S. Grand Opening
Yuan Ru Art Center, Bellevue, WA
July 16 - October 16, 2022
Artists
Cormac McCarthy
Angie Dixon
Racquel Miller
Judy Chia Hui Hsu
Mariestella Colón Astacio
Julie Hsieh
Chien-Hsing Lien
Wen-Yueh Tao
Lin Yang
Sheng-Rui Yu
Ying-Syuan Huang
Christine Wang